31. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quí IV năm 2015 và nghị quyết công tác quí I năm 2016

32. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

33. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quí III và Nghị quyết công tác quí IV năm 2015

34. Danh sách phân công Đảng ủy viên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phụ trách các Chi bộ và Đoàn thể

35. Quyết định v/v chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, nhiệm kỳ 2015 - 2020

36. Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

37. Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2014 và Nghị quyết công tác năm 2015

38. Đảng bộ Đại học Thái Nguyên Quyết định Công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đối với Đảng bộ Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

39. Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

40. Báo cáo kết quả công tác quý III và nghị quyết công tác quý IV năm 2014

41. Danh sách Đảng ủy viên khóa XII phụ trách và chỉ đạo các Chi bộ

42. Thông báo lại thời gian học tập, quán triệt, triển khai NQTW9, khóa XI

43. Công văn về việc học tập, quán triệt NQTW9

44. Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015

45. Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của BCT về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

Page 3/5 <12345>