Chi bộ Trung tâm dịch vụ tổng hợp

STT 

Họ và tên

Chức vụ

1.       

Hồ Bá Dũng

ĐUV, Bí thư chi bộ

2.        

Lê Xuân Hưng

Phó Bí thư chi bộ

3.        

Nguyễn Đình Thanh

Chi ủy viên

4.      

Ngô Minh Quyết

Đảng viên

5.      

Lê Văn Lý

Đảng viên

6.        

Nguyễn Minh Đức

Đảng viên

7.      

Phạm Huy Hiệp

Đảng viên

8.       

Nguyễn Văn Thái

Đảng viên

9.       

Đậu Quốc Huy

Đảng viên

10.    

Nguyễn Trường Giang

Đảng viên

11.    

Dương Trường Giang

Đảng viên

12.    

Phạm Thị Hồng Hà

Đảng viên

13.    

Trần Dư Hiếu

Đảng viên

14.    

Dương Văn Bính

Đảng Viên

15.    

Nguyễn Thị Độ

Đảng Viên

16.    

Nguyễn Thị Vinh

Đảng Viên

17.    

Ngô Văn Mạnh

Đảng viên

18.    

Giang Trung Kiên

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn