Chi bộ Phòng Quản trị Phục vụ

STT 

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Quốc Hùng

ĐUV, Bí Thư Chi bộ

2.

Ngô  Xuân Hoà

Phó Bí thư Chi bộ

3.

Phạm Quang Đồng

Chi ủy viên

4.

Trần Thị Hà

Đảng viên

5.

Vũ Thị Tuyên

Đảng viên

6.

Nguyễn Quang Thọ

Đảng viên

7.

Nguyễn Thị Chúc

Đảng viên

8.

Sầm Chiến Thắng

Đảng viên

9.

Dương Văn Thanh

Đảng viên

10.

Đào Việt Hoà

Đảng viên

11.

Dương Văn Thiết

Đảng viên

12.

Nguyễn Thị Vân Anh

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn