Chi bộ Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

TT   

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1 

Nguyễn Tiến Dũng

11.08.1982

Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên

Bí thư chi bộ

2

Nguyễn Thị Thu Hằng

10.07.1983

Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội

Phó Bí thư chi bộ

3

Lê Thị Đỗ Oanh

24.08.1979

Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Chi ủy viên

4

Hoàng Thế Tài

10.03.1983

Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên

Đảng viên

5

Tạ Duy Kiên

12.07.1980

Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Đảng viên

6

Lê Thị Kim Ngân

09.07.1984

Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên

Đảng viên

7

Giang Trung Kiên

03.09.1990

Thái Hưng, Thái Thuỵ, Thái Bình

Đang viên

8

Vũ Đức Thịnh

15.07.1993

Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên

Đảng viên

9

Vũ Văn Học

15.08.1998

Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh

Đảng viên

10

Nguyễn Thu Hà

31.10.1998

Bạch Hạ,Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Đảng viên dự bị

11

Vi Văn Lãm

06.11.1994

Phúc Hòa, Tân Yên,Bắc Giang

Đảng viên

12

Nguyễn Quang  Minh

07.09.1997

Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình

Đảng viên

13

Ngô Văn Quân

16.10.1996

Kha Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên

Đảng viên

14

Lại Văn Khải

01.03.2000

Hợp Thịnh,Hiệp Hòa, Bắc Giang

Đảng viên dự bị

15

Vũ Mạnh Thìn

13.10.2000

Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang

Đảng viên dự bị

16

Giáp Văn Toàn

02.10.1999

Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang

Đảng viên dự bị

17

Trần Văn Hoạch

07.03.1997

Tân Phú, Phổ Yên, Thái Nguyên

Đảng viên

18

Nguyễn Hữu Tuấn

07.12.1998

Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Đảng viên

19

Hoàng Trung kiên

24.04.1986

Đại từ, Yên lạc, Hưng yên

Đảng viên

20

Nguyễn Mạnh Thắng

23.03.1998

Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Đảng viên

21

Vũ Thành Khánh

03.10.1997

Đồng Tiến, Uông Bí, Quảng Ninh

Đảng viên

22

Dương Huy Việt

09.04.2001

Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên

Đảng viên dự bị

23

Dương Thị Thảo

06.09.2000

Xuân Phương, Phú Bình,Thái Nguyên

Đảng viên dự bị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn