Chi bộ Phòng Hành chính Tổ chức

TT   

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1 

Nguyễn Khắc Tuân

26.06.1977

Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

ĐUV, Bí thư chi bộ

2

Phùng Thị Thu Hiền

03.10.1982

Gia lâm, Hà Nội

Phó Bí thư chi bộ

3

Đinh Quang Ninh

17.05.1974

Hoa Lư, Ninh Bình

Chi ủy viên

4

Nguyễn Văn Tuấn

30.07.1964

Hà Nam

Đảng viên

5

Trương Tuấn Anh

30.05.1977

An Ninh, Bình Lục, Hà Nam

Đảng viên

6

Hoàng Vị

19.05.1963

Diên Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An

Đảng viên

7

Nguyễn Thị Minh Phượng

27.07.1976

Đông La, Hoài Đức, Hà Nội

Đảng viên

8

Nguyễn Hồng Minh

14.12.1980

Tân phú, Phổ Yên,TN

Đảng viên

9

Nguyễn Thị Hương

23.09.1982

Tích Lương, Thái nguyên

Đảng viên

10

Văn Thị Lý

08.05.1988

Xuân Quảng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Đảng viên

11

  Nguyễn Kim Dung

04.07.1981

Túc Duyên, Thành Phố Thái Nguyên

Đảng viên

12

Ngô Thị Hồng Ánh

12.11.1977

Phú Bình,Thái Nguyên

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn