Chi bộ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

TT   

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Nguyễn Đức Tường

24.01.1978

Hồng Hưng, Gia Lộc, Hải Dương

 Bí thư chi bộ

2

Hồ Ký Thanh

28.08.1980

Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội

Phó Bí thư chi bộ

3

Lữ Thị Dung

04.01.1981

Thanh Hóa

Đảng viên

4

Hoàng Diệu Linh

08.03.1987

Cường Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái

Đảng viên

5

Lê Thu Thủy

31.10.1980

Hà Linh, Hương Khê,  Hà Tĩnh

Đảng viên

6

Tạ Thị Trang Nhung

26.01.1981

Thái Bình

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn