Chi bộ Khoa Cơ khí

TT   

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1 

Dương Phạm Tường Minh

01.06.1980

Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

ĐUV, Bí thư chi bộ

2

Lưu Anh Tùng

05.06.1984

Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Phó bí thư chi bộ

3

Ngô Ngọc Vũ

15.10.1981

Quang Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Chi ủy viên

5

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

02.07.1970

Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

Đảng viên

6

Lê Viết Bảo

28.05.1961

Vũ Di, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Đảng viên

7

Nguyễn Thuận

11.06.1975

Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An

Đảng viên

8

Nguyễn Thế Đoàn

23.08.1979

Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang

Đảng viên

9

Vũ Như Nguyệt

22.01.1982

Mỏ Chè Sông Công, Thái Nguyên

Đảng viên

10

Bùi Thanh Hiền

09.05.1984

Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên

Đảng viên

11

Trần Thị Phương Thảo

12.10.1982

Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Đảng viên

12

Nguyễn Thanh Tú

01.12.1981

Quyết Tiến, Nhã Động, Thái Nguyên

Đảng viên

13

Hoàng Văn Quyết

18.09.1981

Minh Tân, Phù Cừ, Hưng Yên

Đảng viên

14

Nguyễn Thị Kim Chung

06.10.1982

Thái Nguyên

Đảng viên

15

Ngô Minh Tuấn

10.04.1985

Thịnh Đức, Thái Nguyên

Đảng viên

16

Dương Công Định

29.02.1965

 Tiên Phong, Phổ Yên, Thái Nguyên

Đảng viên

17

Trần Văn Quân

22.01.1983

Đông Hưng, Thái Bình

Đảng viên

18

Hoàng Anh Toàn

15.10.1985

phúc yên, Vĩnh phúc

Đảng viên

19

Trần Ngọc Giang

09.07.1980

Thanh Ba, Thanh hà, Hải Dương

Đảng viên

20

Nguyễn Mạnh Cường

12.10.1979

Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình

Đảng viên

21

Phạm Quang Đồng

08.02.1979

Hương Khê, Hà Tĩnh

Đảng viên

22

Đặng Văn Thanh

30.05.1981

Bắc Hải, Tiền Hải,Thái Bình

Đảng viên

23

Trần Anh Đức

26.02.1976

Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định

Đảng viên

24

Hoàng Xuân Tứ

28.01.1982

Thiện Hòa, Bình Gia, Lạng Sơn

Đảng viên

25

Lê Thị Thu Thuỷ

21.09.1982

Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Đảng viên

26

Nguyễn Ngọc Hà

28.01.1986

Duy Minh , Duy Tiên, Hà Nam

Đảng viên

27

Nguyễn Hữu Chinh

28.07.1983

Tân Yên, Bắc Giang

Đảng viên

28

Nguyễn Đăng Hòe

13.03.1958

Nhân Thắng, Gia Lương, Bắc Ninh

Đảng viên

29

Nguyễn Văn Sỹ

09.11.1992

Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh

Đảng viên

30

Nguyễn Quang Hưng

08.14.1987

Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ

Đảng viên

31

Ngô Quốc Huy

24.07.1988

La Sơn, Bình Lục, Hà Nam

Đảng viên

32

Lương Việt Dũng

02.02.1982

Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn