Một số giải pháp củng cố và phát triển phong trào đoàn thanh niên trong tình hình “bình thường mới”

 


Tác giả: Trương Vũ Long

Đơn vị: Bộ môn Lý luận Chính trị

I.    MỞ ĐẦU

Đất nước vừa trải qua những ngày căng thẳng đối phó với dịch bệnh, trong những ngày dịch bệnh diễn ra Đoàn Thanh niên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tiếp tục khẳng định sự chủ động, linh hoạt, phát huy vai trò xung kích, tiên phong triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa góp phần chung tay cùng cấp ủy, Nhà trường và cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 5066/UBND-KGVX về việc thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 Theo đó, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã chủ động triển khai đưa hoạt động giảng dạy và học tập của Nhà trường từng bước thích ứng với trạng thái “Bình thường mới”. Thực hiện chủ trương chung của nhà trường Đoàn thanh niên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cũng đã sẵn sàng cho trạng thái “bình thường mới”. Để cung cấp thêm ý tưởng cho việc xây dựng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới, tác giả xin được đóng góp một số ý kiến xây dựng qua tham luận “Một số giải pháp củng cố và phát triển phong trào đoàn thanh niên trong tình hình “Bình thường mới”.

II.   NỘI DUNG

Toàn xã hội nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã trải qua thời kỳ dịch bệnh căng thẳng nhất và đang trở lại trạng thái “bình thường mới”. Trong trạng thái “bình thường mới” tất cả các lĩnh vực đều cần có những biện pháp thích hợp để hoạt động trở lại trong trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp diễn. Trong lĩnh vực giáo dục, hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trường đại học đã chủ động thiết lập trạng thái “bình thường mới”. Theo đó phong trào đoàn thanh niên của Đại học Thái Nguyên và các trường đại học thành viên đã chủ động tư duy những giải pháp nhằm củng cố và tiếp tục phát triển phong trào đoàn thanh niên trong tình hình mới. Để có những định hướng và giải pháp chính xác, hiệu quả chúng ta cần hiểu rõ về bối cảnh mới, cụ thể là trạng thái bình thường mới, và căn cứ vào những đặc điểm của trạng thái mới này để đưa ra những giải pháp đúng đắn và phù hợp.

1.      Công tác đoàn thanh niên trong trạng thái “Bình thường mới”

*Trạng thái bình thường mới

“Bình thường mới” là khái niệm được dùng để đề cập tới sự thay đổi các hoạt động, quan hệ xã hội và hành vi của con người sau đại dịch Covid-19. Trạng thái bình thường mới có những đặc điểm cơ bản như sau:

-      “Bình thường mới” hiểu đơn giản là những điều khác với những cái cũ. Có thể là những điểm mà trước đây được cho là bất bình thường thì nay sẽ trở nên bình thường. Trạng thái “bình thường mới” là trạng thái mà ở đó đất nước vừa tập trung chống dịch vừa khôi phục và phát triển lại nền kinh tế.

-      “Bình thường mới” là khi làm bất cứ việc gì, phải vừa đảm bảo tính hiệu quả vừa đảm bảo mục tiêu chống dịch. Dịch bệnh là vấn đề diễn ra trên quy mô toàn cầu, tình huống bất thường không ai đoán trước được, tác động đến mọi giai tầng xã hội, không phụ thuộc vào trình độ phát triển hay thể chế chính trị. Dịch bệnh đòi hỏi mỗi con người, tổ chức và toàn xã hội phải năng động và có khả năng chống chịu, thích ứng với bối cảnh mới. Sau đại dịch, trạng thái bình thường mới đặt ra nhiều vấn đề phải định hình lại.

-      “Thích ứng an toàn” với dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới yêu cầu làm việc phải an toàn, an toàn để làm việc; các cá nhân, tổ chức phải thay đổi thói quen, nâng cao ý thức phòng dịch để tiếp tục tiến về phía trước. Mỗi cá nhân, nhóm xã hội và cộng đồng phải tự điều chỉnh và giảm bớt nhiều nhu cầu hành vi và quan hệ xã hội có “nguy cơ lây nhiễm cao”.

*Công tác đoàn thanh niên trong trạng thái “Bình thường mới”

Công tác đoàn thanh niên bao gồm nhiều chức, năng, nhiệm vụ, tuy nhiên có thể khái quát những nhiệm vụ của đoàn thanh niên như sau:

-            Thứ nhất: Triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Triển khai trong Đoàn viên thanh niên học tập các nghị quyết của Đoàn và của Đảng, chủ trương, đường lối của Nhà nước, nhằm mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của Đoàn viên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí phấn đấu cho đoàn viên cũng như tinh thần tự hào với truyền thống tuổi trẻ Việt Nam thể hiện qua một số hoạt động cụ thể như: Các buổi nói chuyện về chính trị, các cuộc thi tìm hiểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tìm hiểu pháp luật,…

-            Thứ hai: Thực hiện công tác hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học nhằm mục đích hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tối để cho đoàn viên, thanh niên trong học tập và nghiên cứu khoa học, thể hiện qua một số hoạt động cụ thể: Tổ chức các hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ, các diễn nghiên cứu, trao đổi khoa học trẻ,…

-            Thứ ba: Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho Đoàn viên, thanh niên. Thông qua các hoạt động văn thể, thể thao giúp cho Đoàn viên, thanh niên nâng cao phẩm chất, năng lực của mình về mọi mặt. Một số hoạt động cụ thể như: Giải bóng chuyền học sinh, sinh viên; giải Cầu lông, bóng bàn  sinh viên hàng năm, Hội thi tiếng hát HSSV, Hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên hàng năm, Hội thi Sinh viên thanh lịch, hội trại truyền thống,…

-            Thứ tư: Triển khai các hoạt động xã hội – tình nguyện chung sức với cộng đồng nhằm mục đích: Nâng cao ý thức của Đoàn viên, thanh niên đối với bản thân và xã hội, qua đó không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Một số hoạt động: Chương trình tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, “Tình nguyện tại chỗ”…

Thực hiện công tác đoàn thanh niên trong trạng thái bình thường mới là tiếp tục duy trì và phát triển những nhiệm vụ cơ bản trên với những phương hướng và giải pháp thích ứng với diễn biến của dịch bệnh và các chính sách khôi phục lại các hoạt động của Nhà trường, và địa phương

2.      Một số giải pháp củng cố và phát triển phong trào Đoàn thanh niên trong tình hình bình thường mới

Trên cơ sở những vấn đề nêu trên, tác giả xin phép đề xuất một số giải pháp khái quát nhằm củng cố và phát triển phong trào Đoàn thanh niên trong trạng thái bình thường mới như sau:

*Đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng

-      Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kiến thức cho đoàn viên về trạng thái “Bình thường mới” và cách thích ứng với trạng thái này, nhằm định hướng đúng đắn về nhận thức và tư tưởng cho đoàn viên sinh viên, tránh những luồng thông tin sai lệch, bất lợi cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh của Nhà trường.

Ví dụ: Tuyên truyền qua mạng xã hội, qua các buổi tập huấn, học tập trực tuyến,…

-       Tổ chức các hoạt động tuyên truyền quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay và trước mắt: Cung cấp cho đoàn viên những tài liệu chính thống, đồng thời lựa chọn các hình thức triển khai phù hợp với từng đối tượng.

-      Tiếp tục những hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên – sinh viên theo quan điểm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là công tác giữ gìn vệ sinh và nâng cao sức khỏe.

*Đối với công tác hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học

-      Duy trì và xốc lại các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng học tập của đoàn viên – sinh viên sau thời kỳ cao điểm phòng chống dịch bệnh: ví dụ: Các hoạt động đôi bạn cùng tiến, các phong trào thi đua học tập,…

-      Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo những công trình thanh niên nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh và thích ứng với tình hình “Bình thường mới”.

-      Khuyến khích các hoạt động trao đổi kinh nghiệm học tập đảm bảo hiệu quả, an toàn. Tận dụng những kinh nghiệm và cơ sở vật chất đã có trong khoảng thời gian học tập trực tuyến.

ví dụ: Các hoạt động học nhóm online qua zoom, team, google classroom,…

*Đối với công tác tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao:

-      Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, văn hóa với quy mô và tính chất phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh, vừa thu hút được đoàn viên, vừa đảm bảo an toàn.

Ví dụ: Các hoạt động thể thao ít tiếp xúc trực tiếp và yêu cầu số đông như cầu lông, bóng bàn, bóng chuyển

-      Khuyến khích các hoạt động từ các chi đoàn để giảm bớt quy mô hoạt động đồng thời vẫn đảm bảo các hoạt động thu hút được đoàn viên.

-      Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên nền tảng số và trực tuyến, tuyên truyền cho công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, đồng thời hỗ trợ công tác tuyển sinh cho Nhà trường

Ví dụ: Xây dựng các video mang tinh thần của sinh viên, quảng bá về những nét đẹp văn hóa của Nhà trường.

*Đối với công tác triển khai các hoạt động xã hội và tình nguyện

-      Duy trì các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh.

-      Phối hợp tổ chức các hoạt động phòng chống dịch bệnh với các tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn, nâng cao tình đoàn kết, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực sẵn có

-      Tổ chức các hoạt động quyên góp, gây quỹ để giúp đỡ những cá nhân, tổ chức, bị ảnh hưởng của dịch bệnh, cùng nhau thích ứng với trạng thái “bình thường mới”

Trên đây là một số giải pháp hết sức khái quá nhằm đóng góp thêm một số ý tưởng cho Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ mới có những phương hướng giải pháp cụ thể để củng cố và nâng cao hiệu quả công tác đoàn thanh niên trong tình hình mới. Rất mong tham luận nhận được sự góp ý, thảo luận sôi nổi. 

III.   KẾT LUẬN

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã nêu các nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch, Việt Nam cũng đang dần có những bước tiến mạnh mẽ trong việc ứng phó, sống chung với dịch bệnh như tăng cường Vaccine, triển khai các dữ liệu khoa học công nghệ, ổn định chính trị và kinh tế xã hội. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết, đồng lòng, đoàn viên thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp sẽ góp phần chung tay cùng cả nước sớm vượt qua đại dịch, đưa hoạt động trở về trạng thái bình thường mới.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn