Chi bộ Khoa Điện

TT  

Họ và tên 

Ngày sinh 

Quê quán

Chức vụ

1 

Nguyễn Thị Mai Hương

30.03.1974

Tây Giang -  Tiền Hải -  Thái Bình

ĐUV - Bí thư chi bộ

2

Vũ Văn Thắng

21.03.1978

Kim Động – Hưng Yên

Phó bí thư chi bộ

3

Đinh Văn Nghiệp

25.12.1981

Đông Cao -  Phổ Yên -  Thái Nguyên

Chi ủy viên

4

Lâm Hùng Sơn

03.02.1975

Hưng Nguyên – Nghệ An

Đảng viên

5

Ngô Đức Minh

23.08.1960

Xã Tam Sơn -  Từ Sơn - Bắc Ninh

Đảng viên

6

Cao Xuân Tuyển

25.02.1971

Hậu Lộc – Thanh Hóa

Đảng viên

7

Nguyễn Vĩnh Thụy

13.09.1979

Kiến Xương – Thái Bình

Đảng viên

8

Lê Thị Thu Hà

23.03.1977

Ứng Hòa – Hà Sơn Bình

Đảng viên

9

Dương Quỳnh Nga

20.11.1985

Tích Lương - Thái Nguyên

Đảng viên

10

Đặng Ngọc Trung

27.10.1984

Nam Trực – Nam Định

Đảng viên

11

Nguyễn Văn Huỳnh

22.08.1981

Lương Sơn – Thái Nguyên

Đảng viên

12

Lê Thị Huyền Linh

01.11.1981

Hà Tĩnh

Đảng viên

13

Lê Hồng Thái

04.06.1972

Diễn Châu – Nghệ An

Đảng viên

14

Nguyễn Thị Thanh Thủy

30.09.1978

Thạch Hà – Hà Tĩnh

Đảng viên

15

Trần Thị Thanh Nga

09.03.1981

Bình Lục – Hà Nam

Đảng viên

16

Nguyễn Quốc Hiệu

13.01.1967

Hoằng Hóa – Thanh Hóa

Đảng viên

17

Nguyễn Thị Thu Hường

12.11.1968

Nghĩa Hưng – Nam Định

Đảng viên

18

Lê Tiên Phong

11.04.1982

Yên Khánh – Ninh Bình

Đảng viên

19

Nguyễn Thị Thanh Nga

03.03.1981

Hưng Hà – Thái Bình

Đảng viên

20

Trương Thị Quỳnh Như

15.03.1981

Tiền Hải – Thái Bình

Đảng viên

21

Đoàn Kim Tuấn

25.08.1982

Phú Nhuận- Như Thanh – Thanh Hóa

Đảng viên

22

Vũ Thu Hà

23.08.1984

Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Đảng viên

23

Vũ Ngọc Kiên

07.12.1983

Tân yên -  bắc Giang

Đảng viên

24

Nguyễn Hiền Trung

13.07.1973

Đồng Cương– Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Đảng viên

25

Nguyễn Thị Ngọc Dung

09.02.1972

Hoàng Đạt – Hoàng Hóa – Thanh Hóa

Đảng viên

26

Lại Khắc Lãi

20.02.1956

Bình Hòa- Giao Thủy- Nam Định

Đảng viên

27

Bùi Thị Hải Linh

31.01.1986

Thụy Phong - Thái Thụy - Thái Bình

Đảng viên

28

Dương Quốc Hưng

30.07.1983

Bách Quang -  Sông Công. TN

Đảng viên

29

Trần Thị Thanh Hải

14.06.1980

Tiên Điền -  Nghi Xuân -  Hà Tĩnh

Đảng viên

30

Nguyễn Thị Chinh

02.09.1979

Thuận Thành -  Phổ Yên -  Thái Nguyên

Đảng viên

31

Đỗ Đức Tuấn

01.20.1984

Ngọc Tỉnh -  Lãng Ngâm -  Gia Bình -  Bắc Ninh

Đảng viên

32

Vũ Đức Tân

13.12.1987

Thái Thụy - Thái  Bình

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn