Chi bộ Khoa Điện tử

TT  

Họ và tên 

Ngày sinh 

Quê quán

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Chí

13 . 12 . 1977

Hưng Hà - Thái Bình

ĐUV -  Bí thư Chi bộ

2

Đoàn Thanh Hải

26 .  02 .1979

Đông Cao – Phổ Yên – Thái Nguyên

ĐUV -   P.Bí thư chi bộ

3

Nguyễn Tuấn Linh

6.26.1980

NgaThủy -  Nga Sơn -  Thanh Hóa

Chi ủy viên

4

Mai Trung Thái

11.5.1977

Chí Thảo - Quảng Uyên - Cao Bằng

Đảng viên

5

Bạch Văn Nam

10.5.1983

Hoằng Minh - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Đảng viên

6

Bùi Mạnh Cường

01.11.1981

Song Lãng - Vũ Thư - Thái Bình

Đảng viên

7

Ngô Phương Thanh

2.10.1982

Bình Khê - Bình Định

Đảng viên

8

Trần Anh Thắng

31 . 07 . 1978

Đông Cao – Phổ Yên – Thái Nguyên

Đảng viên

9

Lê Duy Minh

28 .04 .1979

Cù Vân - Đại Từ - Thái Nguyên

Đảng viên

10

Nguyễn Phương Huy

04.12.1979

Hưng Châu – Hưng Nguyên – Nghệ An

Đảng viên

11

Lê Thị Huyền Trang

2.3.1987

Kim Thư – Thanh Oai – Hà Nội

Đảng viên

12

Tăng Cẩm Nhung

8.12.1981

Yên Sơn – Đô Lương – Nghệ An

Đảng viên

13

Đặng Thị Hiên

29 .03 .1981

Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

Đảng viên

14

Trần Thị Hằng

26 .10 .1982

La Sơn -  Bình Lục - Hà Nam

Đảng viên

15

Nguyễn Văn Huy

8.5.1982

Cẩm La -  Kim Thành -  Hải Dương

Đảng viên

16

Phạm Duy Khánh

1.11.1981

Yên Mạc - Yên Mô - Ninh Bình

Đảng viên

17

Bùi Thị Thi

8.10.1978

Văn Lang – Hưng Hà – Thái Bình

Đảng viên

18

Nguyễn Trọng Toản

27.11.1986

Thiệu sơn -  thanh hoá

Đảng viên

19

Phan Thanh Hiền

2.8.1981

Đại Nghiệp  - Tân Dân - Phú Xuyên -  Hà nội

Đảng viên

20

Nguyễn Thị Hương

30.10.1974

Hợp Châu-Tam Dương- Vĩnh Phúc

Đảng viên

21

Nghiêm Văn Tính

14.6.1978

Tân Đức -  Phú Bình -  Thái Nguyên

Đảng viên

22

Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

24.12.1983

Trung Lương -  Định Hóa -  Thái Nguyên

Đảng viên

23

Phạm Văn Thiêm

21.02.1985

Hồng Thuận -  Giao Thủy -  Nam Định

Đảng viên dự bị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn