BCH Đảng bộ khóa XI (2005 - 2010)

 

 

STT 

Họ và tên 

Chức vụ

1

Nguyễn Đăng Bình

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Như Hiển

Phó bí thư

3

Phan Quang Thế

UVBTV

4

Nguyễn Đăng Hòe

UVBTV

5

Phạm Trọng Hoạch

UVBTV

6

Hoàng Trọng Ngâm

UVBCH

7

Phạm Đức Ngọc

UVBCH

8

Trần Minh Đức

UVBCH

9

Nguyễn Văn Hùng

UVBCH

10

Nguyễn Quốc Hùng

UVBCH

11

Vũ Quý Đạc

UVBCH

12

Trần Xuân Minh

UVBCH

13

Nguyễn Văn Tuấn

UVBCH

14

Nguyễn Hữu Công

UVBCH

15

Đỗ Trung Hải

UVBCH

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn