BCH Đảng bộ khóa XII (2010 - 2015)

STT 

Họ và tên

Chức vụ

1

Phan Quang Thế

Bí thư Đảng ủy

2

Trần Xuân Minh

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Trần Minh Đức

UVBTV

4

Vũ Ngọc Pi

UVBTV

5

Đỗ Trung Hải

UVBTV

6

Nguyễn Duy  Cương

UVBCH

7

Nguyễn Văn Dự

UVBCH

8

Nguyễn Thị Quốc Dung

UVBCH

9

Hồ Bá Dũng

UVBCH

10

Mai Văn Gụ

UVBCH

11

Nguyễn Duy Hiền 

UVBCH

12

Nguyễn Quốc Hùng

UVBCH

13

Nguyễn Thị Mai Hương

UVBCH

14

Ngô Như Khoa

UVBCH

15

Nguyễn Ngọc  Kiên

UVBCH

16

Phạm Đức Ngọc

UVBCH

17

Nguyễn Quân Nhu

UVBCH

18

Nguyễn Văn Tuấn

UVBCH

19

Đỗ Lệ Hà

UVBCH

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn