BCH Đảng bộ khóa XIV (2020 - 2025)

STT 

Họ và tên

Chức vụ

1

Ngô Như Khoa

Bí thư Đảng ủy

2

Đỗ Trung Hải

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Bí thư Đảng ủy

4

Nguyễn Khắc Tuân

UVBTV

5

Nguyễn Văn Chí

UVBCH

6

Đoàn Thanh Hải

UVBCH

7

Lê Xuân Hưng

UVBCH

8

Nguyễn Thị Mai Hương

UVBCH

9

Nguyễn Ngọc Kiên

UVBCH

10

Phạm Thành Long 

UVBCH

11

Phạm Khánh Luyện

UVBCH

12

Dương Phạm Tường Minh

UVBCH

13

Vũ Ngọc Pi

UVBCH

14

Lê Văn Quỳnh

UVBCH

15

Phạm Minh Tân

UVBCH

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn