Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Phạm Thị Thu Hằng

Bí thư chi bộ

2.

Phạm Thị Ngọc Dung

Phó Bí thư chi bộ

3.

Đinh Cảnh Nhạc

Đảng viên

4.

Phạm Thị Minh Hạnh

Đảng viên

5.

Đồng Thị Linh

Đảng viên

6.

Nguyễn Thanh Tùng

Đảng viên

7.

Trương Đức Huy

Đảng viên

8.

Vũ Thế Khiêm

Đảng viên

9.

Phạm Thị Thu

Đảng viên

10.

Đan Thành Vinh

Đảng viên

11.

Ngô Văn Giang

Đảng viên

12.

Vũ Hồng Quân

Đảng viên

13.

Lê Bích Ngọc

Đảng viên

14.

Nguyễn Thị Xuân Mai

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn