Chi bộ khoa Sư phạm Kỹ thuật

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Thị Mai Hương

ĐUV, Bí thư chi bộ

2.

Trương Thị Thu Hương

Phó Bí thư chi bộ

3.

Trần Thị  Vân Anh

Đảng viên

4.

Dương Trọng Đại

Đảng viên

5.

Lê Thị  Quỳnh Trang

Đảng viên

6.

Lại Thị Thanh Hoa

Đảng viên

7.

Nguyễn Thị Mai Hương

Đảng viên

8.

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Đảng viên dự bị

9.

Lý Việt Anh

Đảng viên dự bị

10.

Trần Thị Thu Huyền

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn