Chi bộ Phòng Đào tạo

STT 

Họ và tên

Chức vụ

1.

Ngô Như Khoa

ĐUV, Bí thư chi bộ

2.

Đặng Danh Hoằng

Phó bí thư chi bộ

3.

Phạm Quang Hiếu

  Chi ủy viên

4.

Đào Thị Thanh Hoà

Đảng Viên

5.

Dương T Mai Hương

Đảng Viên

6.

Đỗ Mạnh Cường

Đảng Viên

7.

Lường Thanh Vân

Đảng Viên

8.

Nguyễn Hữu Chinh

Đảng viên

9.

Tạ Thị Trang Nhung

Đảng viên

10.

Mai Huy Toàn

Đảng viên dự bị

11.

Nguyễn Thị Khuyên

Đảng viên dự bị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn