Chi Bộ Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

STT 

Họ và tên

Chức vụ

1.

Đỗ Lệ Hà

ĐUV, Bí thư chi bộ

2.

Nguyễn Bảo Ngọc

Đảng Viên

3.

Nguyễn Thị Minh Tâm

Đảng Viên

4.

Trương Thị Thanh Tú

Đảng Viên

5.

Nguyễn Hồng Kông

Đảng Viên

6

Nguyễn Như Quỳnh

Đảng Viên dự bị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn