Chi bộ sinh viên

STT 

Họ và tên

Chức vụ

1.

Bùi Đức Việt

Bí thư Chi bộ

2.

Dương Thị Hồng Năm

ĐVSVDB

3.

Lưu Văn Ngơi

ĐVSVDB

4.

Nguyễn Thị Ánh

ĐVSVDB

5.

Đồng Minh Hiếu

 ĐVSVDB

6.

Trần Đức Trí

ĐVSV

7.

Đoàn Minh Khang

ĐVSV

8.

Nguyễn Thị Mai Lâm

ĐVSV

9.

Nguyễn Minh Tiến

ĐVSV

10.

Đào Đức Tú

ĐVSV

11.

Chẩu Thị Hướng

ĐVSV

12.

Đặng Minh Quý

ĐVSV

13.

Nguyễn Đình Tuân

ĐVSV

14.

Trần Quốc Tuấn

ĐVSVDB

15.

Trần văn Chanh

ĐVSV

16.

Phạm Hồng Hà

ĐVSVDB

17.

Đặng Văn Tú

ĐVSV

18.

Nguyễn Văn Hữu

ĐVSVDB

19.

Vũ Hồng Hải

ĐVSVDB

20.

Nguyễn Thế Luyện

ĐVSVDB

21.

Nguyễn Thị Thúy Hằng

ĐVSVDB

22.

Nguyễn Văn Phán

ĐVSVDB

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn