Chi bộ Khoa Điện tử

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Duy Cương

UVBTV, Bí thư chi bộ

2.

Đoàn Thanh Hải

Phó Bí Thư chi bộ

3.

Đào Huy Du

Chi ủy viên

4.

Nguyễn Thế Cường

Đảng viên

5.

Mai Trung Thái

Đảng viên

6.

Bạch Văn Nam

Đảng viên

7.

Phạm Duy Khánh

Đảng viên

8.

Nguyễn Văn Chí

Đảng viên

9.

Bùi Mạnh Cường

Đảng viên

10.

Nguyễn Tiến Duy

Đảng viên

11.

Ngô Phương Thanh

Đảng viên

12.

Trần Anh Thắng

Đảng viên

13.

Lê Duy Minh

Đảng viên

14.

Nguyễn Phương Huy

Đảng viên

15.

Lê Thị Huyền Trang

Đảng viên

16.

Nguyễn Đăng Hào

Đảng viên

17.

Tăng Cẩm Nhung

Đảng viên

18.

Đặng Thị Hiên

Đảng viên

19.

Trần Thị Hằng

Đảng viên

20.

Bùi Thị Thi

Đảng viên

21.

Nguyễn Văn Huy

Đảng viên

22.

Phạm Thành Long

Đảng viên

23.

Lê Thị Thu Thuỷ

Đảng viên

24.

Nguyễn Ngọc Hà

Đảng viên

25.

Nguyễn Thị Hương

Đảng viên

26.

Phùng Thị Thu Hiền

Đảng viên

27.

Phan Thanh Hiền

Đảng viên

28.

Nguyễn Trọng Toản

Đảng viên

29.

Nguyễn Thị Ngoan

Đảng viên dự bị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn