Chi bộ khoa Quốc tế

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Tiến Hưng

Bí thư chi bộ

2.

Hoàng Thị Thắm

P. Bí thư chi bộ

3.

Trần Thị Huê

Chi ủy viên

4.

Phan Quang Thế

Đảng viên

5.

Nguyễn Minh Ý

Đảng viên

6.

Nguyễn Tuấn Minh

Đảng viên

7.

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Đảng viên

8.

Hoàng Hương Ly

Đảng viên

9.

Vũ Quốc Đông

Đảng viên

10.

Đinh Thị Hồng Thương

Đảng viên

11.

Phùng Thị Thu Hà

Đảng viên

12.

Nguyễn Thị Xuân Thu

Đảng viên

13.

Vì Thị Phương Thảo

Đảng viên

14.

Ngô Thị Thanh Huệ

Đảng viên

15.

Lê Thị Ngà

Đảng Viên

16.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Đảng viên

17.

Phạm Ngọc Duy

Đảng viên

18.

Vũ Ngọc Huy

Đảng viên

19.

Nguyễn Thị Thanh Hà

Đảng viên

20.

Nguyễn Thị Phương Thảo

Đảng viên

21.

Nguyễn Thị Kim Thương

Đảng viên

22.

Lê Văn Nhất

Đảng viên dự bị

23.

Nguyễn Hồng Thái

Đảng viên dự bị

24.

Hoàng Tiến Đạt

Đảng viên dự bị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn