Chi bộ Phòng Công nghệ Thông tin - Thư viện

STT 

Họ và tên

Chức vụ

1.

Vũ Việt Vũ

Bí thư chi bộ

2.

Trần Lệ Thu

Phó bí thư chi bộ

3.

Nguyễn Thị Kim Thái

Đảng viên

4.

Nguyễn Thị Hương

Đảng viên

5.

Lương Thị Hồng Minh

Đảng viên

6.

Lê Thị Hương

Đảng viên

7.

Nguyễn Thị Thu Huyền

Đảng viên

8.

La Thanh Thuỳ

Đảng viên

9.

Đào Ngọc Tôn

Đảng viên dự bị

10.

Nguyễn Đức Dũng

Đảng viên dự bị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn