Chi bộ Ba phòng: Khoa học -Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Thanh tra - Pháp chế

STT 

Họ và tên

Chức vụ

1.

Vũ Ngọc Pi

UVBTV

2.

Nguyễn Văn Tuấn

ĐUV, Bí thư chi bộ

3.

Phạm Thị Mai Yến

Phó Bí thư chi bộ

4.

Mai Văn Gụ

ĐUV

5.

Lữ Thị Dung

Đảng viên

6.

Đỗ Thị Tám

Đảng viên

7

Lê Thu Thủy

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn