Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm

STT 

Họ và tên

Chức vụ

1.      

Nguyễn Quân Nhu

ĐUV

2.      

Trần Anh Đức

Bí thư chi bộ

3.      

Vũ Lai Hoàng

Đảng viên

4.      

Trương Tú Phong

Đảng viên

5.      

Nguyễn Trung Thành

Đảng viên

6.      

Ngô Ngọc Vũ

Đảng viên

7.      

Trương Quốc Bảo

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn