Chi bộ Viện nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao về Kỹ thuật Công nghiệp

STT 

Họ và tên

Chức vụ

1.

Trần Minh Đức

UVBTV, Bí thư chi bộ

2.

Nguyễn Văn Chí

Đảng viên

3.

Đặng Văn Thanh

Đảng viên

4.

Phạm Khánh Luyện

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn