Chi bộ Trung tâm Thực nghiệm

STT 

Họ và tên

Chức vụ

1.

Đinh Quang Ninh

Bí thư chi bộ

2.

Nguyễn Thái Vĩnh

Phó bí thư chi bộ

3.

Trần Huy Điệp

Chi ủy viên

4.

Ngô Văn Hàng

Đảng viên

5.

Trương Hoàng Anh

Đảng viên

6.

Dương Đình Thuỷ

Đảng viên

7.

Đỗ Văn Điện

Đảng viên

8.

Nguyễn Duy Trường

Đảng viên

9.

Trần Thanh Hoàng

Đảng viên

10.

Nguyễn Đỗ Hà

Đảng viên

11.

Dương Quang Tùng

Đảng viên

12.

Nguyễn Công Chính

Đảng viên

13.

Vũ Thị Kim Hạnh

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn