Chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính

STT 

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nghiêm Văn Tiền

Bí thư chi bộ

2.

Nguyễn Thị Kim Hoa

Đảng viên

3.

Đặng Huy Bình

Đảng viên

4.

Nguyễn Thị Kim Dung

Đảng viên

5.

Đào Thị Tuyết Nhung

Đảng viên

6.

Dương Thị Hà

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn