Chi bộ Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

  Trần Xuân Minh

 Phó Bí thư Đảng ủy

2.

Phạm Đức Ngọc

Bí thư chi bộ

3.

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Bí thư chi bộ

4.

Nguyễn Thị Hương Lan

Chi ủy viên

5.

Bùi Hồng Vũ

Đảng viên

6.

Lê Thị Đỗ Oanh

Đảng viên

7.

Hoàng Thế Tài

Đảng viên

8.

Lương Thị Bích Ngọc

Đảng Viên

9.

Tạ Duy Kiên

Đảng Viên

10.

Trần Thị Quý Anh

Đảng Viên

11.

Ngô Minh Đức

Đảng Viên

12.

Đặng Văn Tú

Đảng Viên

13.

Vi Văn Lâm

Đảng Viên

14.

Nguyễn Đình Tuân

Đảng Viên

15.

Trần Văn Chanh

Đảng Viên

16.

Mai Ngọc Tú

Đảng Viên

17.

Triệu Quang Huy

Đảng Viên

18.

Nguyễn Thị Thu Phương

Đảng Viên

19.

 Lục Thị Mơ

Đảng Viên dự bị

20.

Đào Thị Thu Huyền

Đảng Viên dự bị

21.

Nguyễn Quang Minh

Đảng Viên dự bị

22.

Ngô Văn Quân

Đảng Viên dự bị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn