Chi bộ Khoa Xây dựng và Môi trường

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Dương Thế Hùng

Bí thư chi bộ

2.

Hàn Thị Thuý Hằng

Phó bí thư chi bộ

3.

Phạm Hương Quỳnh

Chi ủy viên

4.

Ngô Thị Thu Huyền

Đảng viên

5.

Nguyễn Thị Thúy Hiên

Đảng viên

6.

Lại Ngọc Hùng

Đảng viên

7.

Trần Khải Hoàn

Đảng viên

8.

Hoàng Lê Phương

Đảng viên

9.

Mạc Duy Hưng

Đảng viên

10.

Vi Thị Mai Hương

Đảng viên

11.

Lê Thu Hà

Đảng viên

12.

Dương Việt Hà

Đảng viên

13.

Nguyễn Thúy An

Đảng viên

14.

Nguyễn Tiến Đức

Đảng viên

15.

Trần Thị Bích Thảo

Đảng viên

16.

Hà Thanh Tú

Đảng viên

17.

Nguyễn Thanh Thuỷ

Đảng viên

17.

Nguyễn Xuân Thành

Đảng viên dự bị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn