Chi bộ Phòng Đào tạo

TT   

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Ngô Như Khoa

11.11.1972

Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình

   Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Tiến Duy

22.01.1975

Thái Nguyên

Phó bí thư chi bộ

3

Nguyễn Quốc Tuấn

25.11.1969

Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa

Phó Bí thư Đảng ủy

4

Vũ Lai Hoàng

02.06.1978

TP Nam Định

Chi ủy viên

5

Trần  Minh Đức

15.11.1962

Hương Khê, Hà Tĩnh

Đảng viên

6

Lường Thanh Vân

19.09.1982

Như Cố, Chợ Mới, Bắc Cạn

Đảng viên

7

Đào Thị Thanh Hòa

08.07.1980

Duy Tiên, Hà Nam

Đảng viên

8

Nguyễn Thị Khuyên

29.02.1976

Úc Kỳ, Phú Bình, Thái Nguyên

Đảng viên

9

Mai Huy Toàn

07.09.1981

Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định

Đảng viên

10

Nguyễn Như Quỳnh

16.09.1983

Xã Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên

Đảng viên

11

Bùi Thị Biển

10.01.1983

Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình

Đảng viên

12

Bùi Đức Anh

16.09.1976

Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Đảng viên

13

Vũ Triệu Nga

20.10.1984

Nghĩa Đồng, Nghía Hưng, Nam Định

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn