Chi bộ Khoa Điện tử

TT  

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

 

Chức vụ

1

Đào Huy Du 

20.03.1979

Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên

Phó Bí thư 

2

Đoàn Thanh Hải

26. 02.1979

Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên

ĐUV,  Bí thư chi bộ

3

Nguyễn Tuấn Linh

06.26.1980

NgaThủy, Nga Sơn, Thanh Hóa

Chi ủy viên

4

Mai Trung Thái

11.05.1977

Chí Thảo, Quảng Uyên, Cao Bằng

Đảng viên

5

Bạch Văn Nam

10.05.1983

Hoằng Minh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Đảng viên

6

Bùi Mạnh Cường

01.11.1981

Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình

Đảng viên

7

Ngô Phương Thanh

02.10.1982

Bình Khê, Bình Định

Đảng viên

8

Trần Anh Thắng

31.07.1978

Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên

Đảng viên

9

Lê Duy Minh

28.04.1979

Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên

Đảng viên

10

Nguyễn Phương Huy

04.12.1979

Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An

Đảng viên

11

Lê Thị Huyền Trang

02.03.1987

Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội

Đảng viên

12

Tăng Cẩm Nhung

08.12.1981

Yên Sơn, Đô Lương,  Nghệ An

Đảng viên

13

Đặng Thị Hiên

29.03 .1981

Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Đảng viên

14

Trần Thị Hằng

26.10.1982

La Sơn, Bình Lục,  Hà Nam

Đảng viên

15

Nguyễn Văn Huy

08.05.1982

Cẩm La, Kim Thành, Hải Dương

Đảng viên

16

Phạm Duy Khánh

01.11.1981

Yên Mạc - Yên Mô - Ninh Bình

Đảng viên

17

Bùi Thị Thi

08.10.1978

Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình

Đảng viên

18

Nguyễn Trọng Toản

27.11.1986

Thiệu Sơn, Thanh Hoá

Đảng viên

19

Phan Thanh Hiền

02.08.1981

Đại Nghiệp ,Tân Dân,Phú Xuyên, Hà Nội

Đảng viên

20

Nguyễn Thị Hương

30.10.1974

Hợp Châu, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Đảng viên

21

Nghiêm Văn Tính

14.06.1978

Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên

Đảng viên

22

Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

24.12.1983

Trung Lương, Định Hóa, Thái Nguyên

Đảng viên

23

Phạm Văn Khiêm

21.02.1985

Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định

Đảng viên dự bị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn