46. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XIII

47. Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2015 và nghị quyết công tác năm 2016

48. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quí IV năm 2015 và nghị quyết công tác quí I năm 2016

49. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

50. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quí III và Nghị quyết công tác quí IV năm 2015

51. Danh sách phân công Đảng ủy viên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phụ trách các Chi bộ và Đoàn thể

52. Quyết định v/v chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, nhiệm kỳ 2015 - 2020

53. Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

54. Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2014 và Nghị quyết công tác năm 2015

55. Đảng bộ Đại học Thái Nguyên Quyết định Công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đối với Đảng bộ Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

56. Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

57. Báo cáo kết quả công tác quý III và nghị quyết công tác quý IV năm 2014

58. Danh sách Đảng ủy viên khóa XII phụ trách và chỉ đạo các Chi bộ

59. Thông báo lại thời gian học tập, quán triệt, triển khai NQTW9, khóa XI

60. Công văn về việc học tập, quán triệt NQTW9

Page 4/6 <123456>