Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quí IV năm 2015 và nghị quyết công tác quí I năm 2016

8, Tháng 8, 2017

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

7, Tháng 8, 2017

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quí III và Nghị quyết công tác quí IV năm 2015

7, Tháng 8, 2017

Danh sách phân công Đảng ủy viên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phụ trách các Chi bộ và Đoàn thể

7, Tháng 8, 2017

Quyết định v/v chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, nhiệm kỳ 2015 - 2020

7, Tháng 8, 2017

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

11, Tháng 12, 2014

Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2014 và Nghị quyết công tác năm 2015

11, Tháng 12, 2014

Đảng bộ Đại học Thái Nguyên Quyết định Công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đối với Đảng bộ Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

28, Tháng 11, 2014

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

28, Tháng 11, 2014

Báo cáo kết quả công tác quý III và nghị quyết công tác quý IV năm 2014

28, Tháng 11, 2014

Danh sách Đảng ủy viên khóa XII phụ trách và chỉ đạo các Chi bộ

28, Tháng 11, 2014

Thông báo lại thời gian học tập, quán triệt, triển khai NQTW9, khóa XI

28, Tháng 11, 2014

Công văn về việc học tập, quán triệt NQTW9

19, Tháng 11, 2014

Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015

17, Tháng 11, 2014

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của BCT về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

17, Tháng 11, 2014
Page 5/7 <1234567>